Mavi » Mavi Haberleri » EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMA

EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMA

EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMA

Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz.

Eğitim-Öğretim sezonunun açılmasına az bir süre kala Eğitim-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Eğitim-Sen Düzce İl Başkanı Fevzi İpek imzalı bildiride şu görüşlere yer verildi.

Değerli arkadaşlar,

Öğretmenlik Meslek Kanunu, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, öğretmenlerin temel sorunlarını ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, böylece öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını demokratik olmayan biçimde tek taraflı olarak düzenlemiştir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenleri, farklı kariyerlere ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir.

Değerli arkadaşlar,

Okulların yapısı oldukça yalındır, öğretmen emeğini farklı statü ve maaş uygulamasına zorlayan öğretme ve öğrenme koşulları yoktur. Kariyer basamakları sistemi eğitimin niteliğinde bir artışa yol açmayacak tersine okulda ve öğretmenler odasında çalışma barışını bozarak eğitimin niteliğini düşürecektir.

Oysa tüm öğretmenlerin asıl beklentisi, güvenceli iştir, eşit işe eşit ücrettir ve mesleki itibardır, saygıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu merkezi yazılı sınavı kaldırarak yerine “Adaylık Değerlendirme Komisyonu” oluşturmuş ve böylece öğretmenliğe ilk atanmada mülakatın bir benzeri siyasal ayrımcılığa yol açacak keyfi ve baskıcı bir süreci başlatmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu “sınavsız kariyer olmaz” diyor. Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır.

Öğrencilerine yıllarca emek vermesine karşın yeterlilik sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği duygular eğitimin niteliğine gölge düşürecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Ekonomik krizin derinleştiği ve eğitim emekçilerinin enflasyon karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez.

Bu nedenlerle;

Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz.

Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminerlere alınmasına da, sınava da, kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz.

Ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz.

2022 yılını kapsayan 6’ıncı Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre hükümlerine göre  Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ödenen, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin;2022 ‘ de 1325 TL olarak ödeneceği açıklandı. Bu günün şartlarına uygun olmayan bu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarına yılda iki defa ve bir maaş tutarında ödenmesi için çağrı yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü olan tüm sendikaları, eğitim emekçilerinin bu ortak talepleri için mücadeleye çağırıyoruz.

Eğitim Sen olarak hepimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.

FEVZİ İPEK

EĞİTİM SEN DÜZCE İL TEMSİLCİSİ