Mavi » Mavi Haberleri » Kuvvetler ayrılığında denge bozuldu

Kuvvetler ayrılığında denge bozuldu

Kuvvetler ayrılığında denge bozuldu

Düzce Baro Başkanlığı Avukatlar Günü'nde sorunlara dikkat çekti

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay bir bildiri yayınladı. Azade Ay, son yıllarda yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığında dengenin bozulduğuna dikkat çektiği bildiride şu görüşlere yer verdi:

“Değerli meslektaşlarım,

Basınımızın değerli temsilcileri

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ,

Bu 5 Nisan’a maalesef ki, şiddetin mağduru olan ve sadece yaptığı bu onurlu görev nedeniyle hayatını kaybeden , çaresizlik içinde hayatından vazgeçen meslektaşlarımızın yüzümüze vurduğu acı ve kederin gölgesinde giriyoruz..

Bugüne değin her mecrada, adil yargılamanın tüm hukuk sistemlerinde güçlü bir savunma ile sağlanacağını, güçlü bir savunmanın inşa edilmesinin ise ancak siyasal iktidarın çıkardığı yasalar ve aldığı kararlar ile mümkün olabileceğini, siyasal iktidarın sadece söylemlerinde değil, fiili ve davranışları ile de güçlü bir yargılamayı oluşturmak istediğini ortaya koymasının gerekli ve zorunlu olduğunu, savunmaya vurulan her ket’in ,yurttaşın hak arama özgürlüğü önünde engel teşkil ettiğini  ifade ettik !!

Ancak son yıllarda, yasama, yürütme  ve yargı arasındaki  kuvvetler  ayrılığında denge bozulmuş, güçler dengesinin, yürütme lehine kuvvetli bir şekilde değişmesi sonucu, hukuk devleti ilkesi, hak ve özgürlük savunuculuğu, avukatlık mesleği ciddi bir tehdit ve tehlike altına girmiş, Toplumda adalete güven duygusu dip yapmış, adalete inanç ciddi şekilde zedelenmiştir. Bunun temel sebebi de yargının yürütme etkisinden kurtulamaması, görev ve atamalarda hakkaniyet, liyakat ve adalet prensiplerinden sapılması, Anayasa, kanun ve hukuk kurallarına uygun davranılmamasıdır.

Yargının üç unsurundan olan ve hukuk ihlallerinin en üst seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemde yargının tek temsilcisi haline gelen, sadece mesleki değil aynı zamanda devletin temel değer ve ilkelerinin en önemli savunucusu, yargının asli ve kurucu unsuru olan savunma makamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına rağmen ve hiçbir meslek örgütünde benzeri düzenleme olmamasına rağmen bölünmüş, pasifize edilmek istenmiştir.

Yaşadığımız ağır ekonomik sorunlar, uğradığımız haksızlıklar, mesleğimize yönelik  itibar suikastlarına, hak ihlallarinin oldukça yoğun yaşanmasına rağmen, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı ,demokratik ve sosyal hukuk devletinin savunucusu ve bekçisi olan biz avukatların,karamsar olmaya hakkımız yoktur ,bir an bile savunmanın güçsüz duruma düşürülmesine de tahammülümüz yoktur.

Bu nedenle, biz Avukatlar ;

*-Avukatlık Kanunumuzun, çağdaş ve amaca uygun şekilde değiştirilmesini, Devletin üniter yapısına uygun bir şekilde, çoklu baro sisteminden vazgeçilerek tekli baro sistemine dönülmesini talep ediyoruz,

*-Savunma görevi nedeni ile savunduğumuz kişi ve kurumlarla özdeşleştirilmekten, üstlendiğimiz dava ve takipler nedeniyle öldürülmek, yaralanmak, tehdit edilmek, dışlanmaktan kurtulmak istiyoruz. Yaşamak ve görevimizi yapmak istiyoruz.

*-İddia, savunma ve karar üçgeninde Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmasını istiyoruz,

*-Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntı çekmek istemiyoruz,Sorumlulukta olduğu gibi haklarda da kamu görevlisi muamelesi görmek istiyoruz,

*-CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ve Adli Yardımda görev alan avukatlarımızın ücretlerinin süresinde ödenmesini ve   Avukatlık asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz,

*- Yasa gereği eşit haklara sahip olan Hâkim Savcılar ile Avukatlar arasında ita Amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmasını istemiyoruz,

*-Yargının diğer kurucu iki unsuru olan Hâkim Savcı gibi Kamu Görevi Gören, Avukatların  Özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz,

*-Yeni Hukul Fakültelerinin açılmasının durdurulmasını,var olanlarım eğitim kalitesinin yükseltilmesini ve bir an evvel Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının getirilmesini istiyoruz,

*-Savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını, Avukatlık hizmetlerindeki KDV’nin 18 den aşağıya çekilmesini istiyoruz,

*-Siyasetin “Savunma Yargının kurucu unsurudur” cümlesini içselleştirmesini  ve yargıyı tartışma konusu yapmaktan kaçınmalarını  istiyoruz,

Umut ediyoruz, mücadeleye devam ediyoruz,

Tüm bu olumsuzluklara karşın, hukukun üstünlüğü ilkesine olan sarsılmaz inancımızla , hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir an evvel  vazgeçmeden DEMOKRASİYE ,LAİK CUMHURİYETE,HUKUK DEVLETİNE,BAĞIMSIZ YARGIYA VE BAĞIMSIZ SAVUNMAYA İNANAN AVUKATLAR OLARAK ,  Cumhuriyet Hukuku , Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi ,Laiklik ve İnsan Hakları mücadelesini hiç yılmadan sürdüreceğimizi beyan ederiz.

5 Nisan Avukatlar Günü Kutlu Olsun”